Klimrek.nl streeft er naar alle informatie op deze website en in de webshop zo accuraat en compleet mogelijk te hebben en te houden. Desondanks kunnen er geen enkele rechten worden ontleend aan druk- en/of zetfouten op deze website en in de webshop.

Levertijden, zoals aangeboden op deze website, worden berekend zonder zon- en feestdagen.

Klimrek.nl kan geen uitspraken of bindend advies geven over de toestand van de ondergrond waarin een schommel of ander toestel geplaatst gaat worden. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden indien toch een versteviging van de ondergrond, bijvoorbeeld zandbed of beton nodig is om het toestel de nodige stabiliteit te geven tijdens gebruik. Alle praktijktests die wij gedaan hebben voor beoordeling van de stabiliteit na plaatsing zijn gedaan in zand en in zeeklei, met een grondwaterstand lager dan de bodem van het gegraven gat voor de plaatsing van het toestel. Op de resultaten van deze tests baseren wij de uitingen “plaatsen zonder beton mogelijk”

Het monteren van schommels aan een muur of wand is voor risico van de koper. Klimrek.nl kan geen uitspraken of bindende adviezen geven over de stevigheid en/of stabiliteit van de gevel of wand. Daarom kunnen wij ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade of gevolgschade van montage (of een poging daartoe) van schommels of klimrekken aan muren of gebouwen.

Het gebruik van veiligheidsmiddelen, zoals veiligheidsgordeltjes of andere middelen om de veiligheid voor gebruikers te verhogen, ontslaat ouders/toezichthouders niet van hun eigen verantwoordelijkheden om toezicht te houden op gebruikers van schommels of andere door Klimrek.nl geleverde producten.

Kleuren op afbeeldingen kunnen afwijken van de realiteit. Dit kan voorkomen door de instellingen van uw scherm en/of lichtinval tijdens de opname van de foto. Maatstaf voor kleuren is de RAL-norm.

© Copyright Klimrek.nl

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.